Wymagania Wstępne Dot. Szkoleń

Poznaj wymogi do naszych kursów.

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie indywidualnych technik ratunkowych

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia.

Przeszkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia
podstawowego.

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie ochrony przeciwpożarowej - stopień wyższy

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stopnia wyższego lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6-miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia

Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej

Ukończone przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Przeszkolenie w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

Ukończone przeszkolenie w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Przeszkolenie uaktualniające w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym lub świadectwa w zakresie sprawowania opieki medycznej nad chorym, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia.
Obowiązkowe posiadanie certyfikatu elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz pierwszej pomocy medycznej.

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa ratownika

Posiadanie aktualnego świadectwa przeszkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych oraz co najmniej 6 miesięcznej praktyki pływania na statkach morskich (+1 zdjęcie).

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa ratownika

Posiadanie aktualnego świadectwa ratownika lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6 miesięcznej praktyki pływania odbytej w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia (+1 zdjęcie)

Przeszkolenie w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Posiadanie aktualnego świadectwa ratownika (+1 zdjęcie).

Przeszkolenie uaktualniające w celu uzyskania świadectwa starszego ratownika

Posiadanie aktualnego świadectwa starszego ratownika lub świadectwa, które utraciło ważność w okresie nie dłuższym niż rok przed rozpoczęciem przeszkolenia, oraz 6- miesięcznej praktyki pływania w okresie ostatnich 5 lat przed rozpoczęciem przeszkolenia. (+1 zdjęcie).

Przeszkolenie oficera ochrony statku

Posiadanie 12-miesięcznej praktyki pływania odbytej na statkach morskich (+1 zdjęcie).

Przeszkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji zbiornikowców do przewozów produktów naftowych oraz chemikaliów i gazów skroplonych

Posiadanie aktualnych świadectw przeszkoleń w zakresie:

  • Indywidualnych technik ratunkowych
  • Ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego
  • Bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej
  • Elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej
    (+1 zdjęcie)