Opis Usług Szkoleniowych

Czym dokładnie się zajmujemy.

Centrum Szkolenia Morskiego – ZENIT został powołany na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 22.01.2007 r. i ma swoją siedzibę w Szczecinie 70-034, przy ulicy Nadodrzańskiej 3.

CSM-ZENIT opiera się na specjalistycznym systemie nauczania, zezwalającym na spełnianie wymogów Międzynarodowej Konwencji STCW 78 z późniejszymi zmianami. Uwaga jest tutaj głównie koncentrowana na przygotowaniu uczestników szkoleń do odpowiedniego zachowania się w  każdej sytuacji awaryjnej i ekstremalnej w czasie wykonywania przypisanych zadań, a tym samym uświadomienia, iż każde z działań podyktowane stresem i brakiem znajomości procedur ma swój tragiczny koniec. Proces dydaktyczny oparty m.in. na eliminacji „czynnika ludzkiego” pozwala na rozpowszechnianie wśród zainteresowanych kreowania tzw. „kultury bezpieczeństwa”.

Zwiększając nacisk na bezpieczeństwo własne oraz zdrowie i życie współpracowników, szczególnie w miejscach pracy, gdzie podejmowane działania mogą stwarzać zarówno potencjalne jak i realne zagrożenia, zajęcia teoretyczne prowadzone w ośrodku są uzupełniane o zajęcia praktyczne. Dlatego, też personel naukowy ośrodka kładzie nacisk na szkolenie indywidualne każdego uczestnika w zakresie przetrwania, w sposób jaki odpowiadałby przynajmniej standardom opisanym uregulowaniami międzynarodowymi jak i wewnątrzpaństwowymi. Stąd zakres merytoryczny zajęć opiera się również na materiałach naukowych, opracowywanych przez różne, także międzynarodowe, specjalistyczne urzędy, odpowiedzialne za szkolenia marynarzy oraz współpracy z Ośrodkiem IMO przy PRS ds. FP, DE, COMSAR.

CSM-ZENIT prowadzi kursy w zakresie:

 • Szkolenie podstawowe w zakresie udzielania elementarnej pomocy;
 • Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej;
 • Szkolenie w zakresie opieki medycznej – pełne i uaktualniające;
 • Szkolenie podstawowe w zakresie indywidualnych technik ratunkowych – pełne i uaktualniające:
 • Szkolenie podstawowe w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej ;
 • Szkolenie na stopień ratownika morskiego - pełne i uaktualniające;
 • Szkolenie na  stopień starszego ratownika morskiego;
 • Szkolenie w zakresie kierowania tłumem;
 • Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa dla członków załóg bezpośrednio obsługujących pasażerów w pomieszczeniach pasażerskich
 • Szkolenie w zakresie zarządzania kryzysowego i zachowań ludzkich;
 • Szkolenie w zakresie  bezpieczeństwie pasażerów i ładunku oraz szczelności kadłuba na statku pasażerskim  RO-RO;
 • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w stopniu wyższym;
 • Szkolenie Oficera Ochrony Statku (SSO);
 • Szkolenie Oficera Ochrony Armatora (CSO);
 • Szkolenie Oficera Ochrony Obiektu Portowego (PFSO);
 • Problematyka ochrony na statku;
 • Dla członków załóg  z przydzielonymi obowiązkami w zakresie ochrony;
 • Szkolenie w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych (HAZMAT);
 • Szkolenie w zakresie znajomości Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobiegania Zanieczyszczeniom (ISM-CODE);
 • Szkolenie dydaktyczne dla instruktorów.