Terminy szkoleń w IV kwartale 2022

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie.

W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób,
w cenach negocjowanych.

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR3-416-1714-15340 zł
ITR - Odnowienie7,14,21,284,9,18,252,9,16,23,30230 zł
Podstawy Ochrony P.Poż5-614-1512-13330 zł
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna10-1121-2219-20250 zł
Podstawy Ochrony P-Poż - Odnowienie6,13,20,273,10,17,241,8,15,22,29230 zł
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.1371816220 zł
Wyższy Ochrony P.Poż17-1916-18, 29.11-1.1219-21380 zł
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie6,13,20,273,10,17,241,8,15,22,29230 zł
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.1426-2714-15, 29-302-3, 28-29300 zł
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.1510-1321-2420-23600 zł
Opieki Medycznej - Odnowienie252221, 30,220 zł
Ratownik11-13, 25-278-10,22-2413-15,28-30430 zł
Ratownik - Odnowienie3,10,17,242,7,14,21,285,12,19,27230 zł
Starszy Ratownik18-193-4, 15-161-2, 22-231100 zł
Starszy Ratownik - Odnowienie19, 274,10,16, 242,9,15 23,30550 zł
Kierowanie Tłumem V/2.42476220 zł
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich V/2.52476220 zł
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie1485, 29,220 zł
Bezp. Pasażerów i Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszcz. RO-RO V/2.720-219-101-2, 22-23300 zł
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy3-52-428-30310 zł
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy18-2014-1619-21310 zł

Na odnowienia szkoleń proszę przynieść stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach.

Terminy kursów w IV kwartale 2022

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Oficer Ochrony Statku25-2616-1719-20470 zł
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony122312170 zł
Problematyka Ochrony na Statku122314150 zł
Oficer Ochrony Obiektu Portowegowedług potrzeb28-3019-21800 zł
Oficer Ochrony Armatorawedług potrzeb28-3019-21900 zł
HAZMAT28216, 16, 27450 zł
ISM Codewedług potrzeb2516300 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Żywieniawedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb250 zł
Cumownikwg potrzebwg potrzebwg potrzeb300 zł
Dydaktyczny dla instruktorów IMO 6.09wg potrzebwg potrzebwg potrzeb1500 zł

Kursy na symulatorze

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
ECDIS IMO 1.27według potrzebwedług potrzeb7-101300 zł
A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07według potrzeb12-181300 zł
A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08według potrzeb7-10, 30-3.1230.11-03.121300 zł
Nautyczne dowodzenie statkiemWg potrzebWg potrzeb20-232000 zł
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykachWg potrzebWg potrzeb27-315000 zł
Wynajem symulatora full mission - 1 godzinado uzgodnieniado uzgodnieniado uzgodnienia200 zł
Wynajem symulatora full mission - 8 godzindo uzgodnieniado uzgodnieniado uzgodnienia800 zł
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10Wg potrzebWg potrzebWg potrzeb1800 zł

Kursy kwalifikacyjne

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Marynarz wachtowy OSwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2500 zł
Starszy marynarz ABwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb3000 zł