IV Kwartał Roku

Terminy szkoleń w IV kwartale 2022

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR3-416-177-8340 zł
ITR - Odnowienie7,14,21,284,10,18,252,9,16,23,30230 zł
Podstawy Ochrony P.Poż5-614-155-6330 zł
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna10-1121-2212-13250 zł
Podstawy Ochrony P-Poż - Odnowienie6,13,20,273,9,17,241,8,15,22,29230 zł
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.137189220 zł
Wyższy Ochrony P.Poż17-1928-3019-21380 zł
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie6,13,20,273,10,17,241,8,15,22,29230 zł
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.1426-2729-3021-22300 zł
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.1510-1321-2420-23600 zł
Opieki Medycznej - Odnowienie252227220 zł
Ratownik11-13, 25-278-1013-15,27-29430 zł
Ratownik - Odnowienie3,10,17,24,317,14,21,285,12,19230 zł
Starszy Ratownik18-193-41-21100 zł
Starszy Ratownik - Odnowienie1942550 zł
Kierowanie Tłumem V/2.42476220 zł
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich V/2.52476220 zł
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie1487220 zł
Bezp. Pasażerów i Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszcz. RO-RO V/2.720-212-314-15300 zł
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy3-52-428-30310 zł
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy18-2014-1619-21310 zł

* szkolenie podstawowe   ** rrreewe

Terminy kursów w IV kwartale 2022

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Oficer Ochrony Statku25-2616-1722-23470 zł
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony132314170 zł
Problematyka Ochrony na Statku132314150 zł
Oficer Ochrony Obiektu Portowegowedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb800 zł
Oficer Ochrony Armatorawedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb950 zł
HAZMAT31według potrzebwedług potrzeb490 zł
ISM Codewedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb210 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Żywieniawedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb250 zł

Kursy na Symulatorze

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1300 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.0717-25 (bez 22-23 )według potrzebwedług potrzeb1300 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1300 zł
Nautyczne dowodzenie statkiemWg potrzebWg potrzebWg potrzeb2000 zł
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowychWg potrzebWg potrzebWg potrzeb5500 zł
Dydaktyczne dla instruktorów IMO 6.09Wg potrzebwg potrzebwg potrzeb1500 zł
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10Wg potrzebWg potrzebWg potrzeb1800 zł

Kursy Kwalifikacyjne

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Marynarz wachtowy OSwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2500 zł
Starszy marynarz ABwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb3000 zł