IV Kwartał Roku

Terminy szkoleń w IV kwartale 2022

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR3-416-177-8320 zł
ITR - Odnowienie6,13,20,273,9,17,241,8,15,22,29210 zł
Podstawy Ochrony P.Poż5-614-155-6320 zł
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna10-1121-2212-13210 zł
Podstawy Ochrony P-Poż - Odnowienie7,14,21,284,10,18,252,9,16,23,30210 zł
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.137189210 zł
Wyższy Ochrony P.Poż17-1928-3019-21360 zł
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie7,14,21.284,10,18,252,9,16,23,30220 zł
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.1426-2729-3021-22290 zł
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.15według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb580 zł
Opieki Medycznej - Odnowienie251527210 zł
Ratownik11-13, 25-278-11, 22-2413-15420 zł
Ratownik - Odnowienie3,10,17,24,317,14,21,285,12,19220 zł
Starszy Ratownik4-53-41050 zł
Starszy Ratownik - Odnowienie54520 zł
Kierowanie Tłumem V/2.4według potrzeb7według potrzeb200 zł
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich V/2.5według potrzeb7według potrzeb200 zł
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkiewedług potrzeb8według potrzeb210 zł
Bezp. Pasażerów i Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszcz. RO-RO V/2.7według potrzeb2-3według potrzeb290 zł
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy3-5według potrzeb28-30310 zł
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy18-20według potrzeb19-21310 zł

* szkolenie podstawowe   ** rrreewe

Terminy kursów w IV kwartale 2021

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Oficer Ochrony Statku25-26według potrzebwedług potrzeb450 zł
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony132314170 zł
Problematyka Ochrony na Statku132314150 zł
Oficer Ochrony Obiektu Portowegowedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb800 zł
Oficer Ochrony Armatorawedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb900 zł
HAZMATwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb400 zł
ISM Codewedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb210 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Żywieniawedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb250 zł

Kursy na Symulatorze

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1000 zł
Nautyczne dowodzenie statkiemWg potrzebWg potrzebWg potrzeb2000 zł
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowychWg potrzebWg potrzebWg potrzeb5100 zł
Dydaktyczne dla instruktorów IMO 6.09Wg potrzebwg potrzebwg potrzeb1500 zł
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10Wg potrzebWg potrzebWg potrzeb1800 zł

Kursy Kwalifikacyjne

SzkoleniePaździernikListopadGrudzieńCena
Marynarz wachtowy OSwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2000 zł
Starszy marynarz ABwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2500 zł