III Kwartał Roku

W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób, w cenach negocjowanych

SzkolenieLipiecSierpieńWrzesieńCena
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR4-522-2312-13320 zł
ITR - Odnowienie1,8,15,21,295,12,19,262,9,16,23,30210 zł
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna11-1230-3115-16230 zł
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.13132914210 zł
Podstawowy Ochrony P.Poż6-724-2519-20320 zł
Podstawowy Ochrony P.Poż- Odnowienie7,14,22,284,11,18,251,8,15,22,29210 zł
Wyższy Ochrony P.Poż11-138-1026-28360 zł
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie7,14,224,11,18,251,8,15,22,29220 zł
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.1418-1916-176-7290 zł
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.1525-28wg potrzebwg potrzeb580 zł
Opieki Medycznej - Odnowienie142313210 zł
Ratownik5-7, 19-212-4, 16-186-8, 27-29420 zł
Ratownik - Odnowienie4,12,18,251,8,22,295,12,19,26220 zł
Starszy Ratownik20-2124-2520-211050 zł
Starszy Ratownik - Odnowienie212521520 zł
Kierowanie Tłumem V/2.413119200 zł
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich V/2.513119200 zł
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie18826210 zł
Bezp. Pasażerów i Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszcz. RO-RO V/2.725-2622-2328-29290 zł
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców- podstawowy4-616-185-7310 zł
Eksploatacja Gazowców - podstawowy3-5, 29-3112-14310 zł

Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach !

Terminy kursów w III kwartale 2022

SzkolenieLipiecSierpieńWrzesieńCena
Oficer Ochrony Statkuwg potrzebwg potrzebwg potrzeb450 zł
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony222621170 zł
Problematyka Ochrony na Statku222621150 zł
Oficer Ochrony Obiektu Portowegowg potrzebwg potrzebwg potrzeb800 zł
Oficer Ochrony Armatorawg potrzebwg potrzebwg potrzeb900 zł
HAZMATwg potrzebwg potrzebwg potrzeb400 zł
ISM Codewg potrzebwg potrzebwg potrzeb210 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Żywieniawg potrzebwg potrzebwg potrzeb250 zł

Kursy na Symulatorze

SzkolenielipiecsierpieńwrzesieńCena
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1000 zł
Nautyczne dowodzenie statkiemWg potrzebWg potrzebWg potrzeb2000 zł
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowychWg potrzebWg potrzebWg potrzeb5100 zł
Dydaktyczne dla instruktorów IMO 6.09Wg potrzebwg potrzebwg potrzeb1500 zł
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10Wg potrzebWg potrzebWg potrzeb1800 zł

Kursy Kwalifikacyjne

SzkolenielipiecsierpieńwrzesieńCena
Marynarz wachtowy OSwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2000 zł
Starszy marynarz ABwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2500 zł