II Kwartał Roku

W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób, w cenach negocjowanych

SzkolenieKwiecieńMajCzerwiecCena
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR6-74-531.05-1.06290 zł
ITR - Odnowienie1,8,21,296,12,20,272,9,24190 zł
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna13-1412-139-10210 zł
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.1312118210 zł
Podstawowy Ochrony P.POŻ.4-59-106-7270 zł
Podstawowy Ochrony P.POŻ.- odnowienie7,22,285,13,19,263,10,23,30190 zł
Wyższy Ochrony P.Poż19-2117-1913-15350 zł
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie7,22,285,13,19,262,10,23,30200 zł
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.1427-2830-3127-28290 zł
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.15wg potrzebwg potrzebwg potrzeb580 zł
Opieki Medycznej - Odnowienie262422200 zł
Ratownik12-14, 26-289-11, 24-267-9, 21-23380 zł
Ratownik - Odnowienie4,11,259,16,236,20215zł
Starszy Ratownik28-2918-1927-28990 zł
Starszy Ratownik - Odnowienie291928470 zł
Kierowanie Tłumem V/2.441613150 zł
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów w Pomieszczeniach Pasażerskich V/2.541613150 zł
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie112320190 zł
Bezp. Pasażerów i Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszcz. RO-RO V/2.725-2630-3127-28280 zł
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców- podstawowy12-1411-1313-15300 zł
Eksploatacja Gazowców - podstawowy19-2116-1820-22300 zł
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27--------wg potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07--------wg potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08--------wg potrzeb1000 zł
Nautyczne dowodzenie statkiem--------wg potrzeb2000 zł
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych--------wg potrzeb5100 zł
Marynarz wachtowy OS--------wg potrzeb2000 zł
Starszy marynarz AB--------wg potrzeb2500 zł
Dydaktyczne dla instruktorów IMO 6.09--------wg potrzeb1500 zł
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10--------wg potrzeb1800 zł

<

Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach !

Terminy kursów w II kwartale 2022

SzkolenieKwiecieńMajCzerwiecCena
Problematyka Ochrony na Statku20621140 zł
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony20621160 zł
Oficer Ochrony Statkuwg potrzebwg potrzebwg potrzeb440 zł
Oficer Ochrony Obiektu Portowegowg potrzebwg potrzebwg potrzeb800 zł
Oficer Ochrony Armatorawg potrzebwg potrzebwg potrzeb800 zł
HAZMATwg potrzebwg potrzebwg potrzeb290 zł
ISM Codewg potrzebwg potrzebwg potrzeb210 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Żywieniawg potrzebwg potrzebwg potrzeb250 zł

Kursy na Symulatorze

SzkolenieStyczeńLutyMarzecCena
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1000 zł
Nautyczne dowodzenie statkiemWg potrzebWg potrzebWg potrzeb2000 zł
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowychWg potrzebWg potrzebWg potrzeb5100 zł
Dydaktyczne dla instruktorów IMO 6.09Wg potrzebwg potrzebwg potrzeb1500 zł
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10Wg potrzebWg potrzebWg potrzeb1800 zł

Kursy Kwalifikacyjne

SzkolenieStyczeńLutyMarzecCena
Marynarz wachtowy OSwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2000 zł
Starszy marynarz ABwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2500 zł