Terminy szkoleń w II kwartale 2023

Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie naszego Centrum Szkolenia Morskiego ZENIT przy ul. Nadodrzańskiej 3 w Szczecinie. W razie potrzeby organizujemy wszystkie szkolenia w dowolnym terminie dogodnym dla zlecającego, dla dowolnej liczby osób, w dowolnym miejscu, również na pokładach jednostek pływających w cenach negocjowanych.

Odnowienia

SzkolenieKwiecieńMajCzerwiecCena
ITR - Odnowienie240 zł
Podstawowy Ochrony P.POŻ.- odnowienie240 zł
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie240 zł
Ratownik - Odnowienie240zł
Starszy Ratownik - Odnowienie580 zł
Opieki Medycznej - Odnowienie230 zł

Na odnowienia szkoleń proszę przynieść stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż 1 rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach.

Kursy pełne

SzkolenieKwiecieńMajCzerwiecCena
Indywidualne Techniki Ratunkowe ITR360 zł
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna260 zł
Elementarne Zasady Udzielania Pomocy Medycznej IMO 1.13230 zł
Podstawowy Ochrony P.POŻ.350 zł
Wyższy Ochrony P.Poż400 zł
Ratownik440 zł
Starszy Ratownik1150 zł
Pierwszej Pomocy Medycznej (wyższy) IMO 1.14300 zł
Sprawowanie Opieki Medycznej Nad Chorym IMO 1.15wg potrzebwg potrzebwg potrzeb620 zł
Oficer Ochrony Statku480 zł

Kursy specjalistyczne

SzkolenieKwiecieńMajCzerwiecCena
Problematyka Ochrony na Statku150 zł
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochrony180 zł
Kierowanie Tłumem V/2.4
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów... V/2.6
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie V/2.8
Bezp. Pasaże Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszczel. RO-RO V/2.9
Oficer Ochrony Obiektu Portowegowg potrzebwg potrzebwg potrzeb800 zł
Oficer Ochrony Armatorawg potrzebwg potrzebwg potrzeb900 zł
HAZMATwg potrzebwg potrzebwg potrzeb450 zł
ISM Codewg potrzebwg potrzebwg potrzeb300 zł
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy
Cumownik300 zł
Bezpieczeństwo i Higiena Żywieniawg potrzebwg potrzebwg potrzeb250 zł
Dydaktyczny dla instruktorów IMO 6.091500 zł

Kursy na Symulatorze

SzkolenieKwiecieńMajCzerwiecCena
ECDIS IMO 1.27według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1300 zł
A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1300 zł
A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1300 zł
Bridge Team ManagementWg potrzebWg potrzebWg potrzeb2000 zł
Ship HandlingWg potrzebWg potrzebWg potrzeb5000 zł
Wynajem symulatora full mission 330' FOV - 1 godzinado uzgodnieniado uzgodnieniado uzgodnienia200 zł
Wynajem symulatora full mission 330' FOV - 8 godzindo uzgodnieniado uzgodnieniado uzgodnienia800 zł
Dydaktyczny dla instruktorów na symulatory IMO 6.10Wg potrzebWg potrzebWg potrzeb1800 zł

Kursy Kwalifikacyjne

SzkolenieKwiecieńMajCzerwiecCena
Marynarz wachtowy OSwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2500 zł
Starszy marynarz ABwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb3000 zł