I Kwartał Roku

Terminy szkoleń w I kwartale 2022

Obowiązują wcześniejsze zapisy

SzkolenieStyczeńLutyMarzecCena
Indywidualne Techniki Ratunkowe*według potrzeb7-8według potrzeb290 zł
Itr - Odnowienie13,20,273,10-11,16-17,243,10,17,24190 zł
Bezpieczeństwo Własne i Odpowiedzialność Wspólna13-14według potrzebwedług potrzeb210 zł
Podstawy Ochrony P.Pożwedług potrzeb14-15według potrzeb270 zł
Podstawy Ochrony P-Poż - Odnowienie14,21,284,10-11,16-17,254,11,18,25,31190 zł
Wyższy Ochrony P.Pożwedług potrzeb1-329-31350 zł
Wyższy Ochrony P.Poż - Odnowienie14,21,2810-11,16-17,254,18,25,31200 zł
Medyczny Podstawowy IMO 1.13według potrzeb9według potrzeb210 zł
Medyczny Wyższy IMO 1.14według potrzebwedług potrzeb1-2290 zł
Opieki Medycznej IMO 1.15według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb580 zł
Opieki Medycznej - Odnowienie272828200 zł
Ratownik-----------------------------------------
Ratownik - Odnowienie10,17,24,317,14,21,287,14,21,28215 zł
Starszy Ratownik------23-24980 zł
Starszy Ratownik - Odnowienie------24470 zł
Kierowanie Tłumem V/2.724według potrzeb7150 zł
Bezp. Dla Załóg Bezpoś. Obsługujących Pasażerów... V/2.624według potrzeb7150 zł
Zarządzanie Kryzysowe i Zachowania Ludzkie V/2.826według potrzeb14190 zł
Bezp. Pasaże Ładunku oraz Zapewnienie Wodoszczel. RO-RO V/2.9według potrzebwedług potrzeb21-22280 zł
Eksploatacja Tankowców i Chemikaliowców - Podstawowy24-26według potrzeb8-10300 zł
Eksploatacja Gazowców - Podstawowy17-19według potrzeb15-17300 zł

Na odnowienia szkoleń proszę mieć stary certyfikat - przeterminowany nie dłużej niż rok i książeczkę żeglarską z półroczną praktyką w ostatnich pięciu latach !

Terminy kursów w I kwartale 2022

SzkolenieStyczeńLutyMarzecCena
Oficer Ochrony Statkuwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb440 zł
Problematyka Ochrony na Statkuwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb140 zł
Dla Członków Załóg z Przydzielonymi Obowiązkami w Zakresie Ochronywedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb160 zł
Oficer Ochrony Obiektu PortowegoWg potrzebWg potrzebWg potrzeb800 zł
Oficer Ochrony ArmatoraWg potrzebWg potrzebWg potrzeb800 zł
HAZMATWg potrzebwg potrzebwg potrzeb290 zł
ISM CodeWg potrzebWg potrzebWg potrzeb210 zł

Kursy na Symulatorze

SzkolenieStyczeńLutyMarzecCena
Obsługa i wykorzystania ECDIS IMO 1.27według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom operacyjny IMO 1.07według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1200 zł
Wykorzystanie radaru i A.R.P.A. poziom zarządzania IMO 1.08według potrzebwedług potrzebwedług potrzeb1000 zł
Nautyczne dowodzenie statkiemWg potrzebWg potrzebWg potrzeb2000 zł
Manewrowanie dużymi statkami i statkami o nietypowych charakterystykach manewrowychWg potrzebWg potrzebWg potrzeb5100 zł
Dydaktyczne dla instruktorów IMO 6.09Wg potrzebwg potrzebwg potrzeb1500 zł
Dydaktyczne dla instruktorów szkolących i egzaminujących na symulatorach IMO 6.10Wg potrzebWg potrzebWg potrzeb1800 zł

Kursy Kwalifikacyjne

SzkolenieStyczeńLutyMarzecCena
Marynarz wachtowy OSwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2000 zł
Starszy marynarz ABwedług potrzebwedług potrzebwedług potrzeb2500 zł