Aktualności

Czytaj najnowsze aktualności o naszym ośrodku i szkoleniach.

Wraz z rokiem 2021 wita Państwa nowa ekipa CSM ZENIT.
Informujemy, że działanie ośrodka nie ulega zmianie. Część teoretyczna szkolenia odbywa się on-line, a część praktyczna w ośrodku, z zachowaniem reżimu sanitarnego.W przypadku pytań lub zapisów na kursy zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego lub telefonicznego.
Serdecznie zapraszamy

Dyrektor CSM ZENIT Arkadiusz Bartczak
oraz obsługa sekretariatu Jowita Wójcik-Czarny i Marta Rzymska

 

 

 

29 czerwca o 13:43

Drodzy Państwo informuję, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2020 r. poz.1111 zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszczona jest możliwość prowadzenie szkoleń stacjonarnie. W związku z powyższym od dnia 1 lipca 2020 szkolenia odbywać się będą w siedzibie CSM Zenit. Niemniej jednak mając na uwadze ograniczenia epidemiczne - na szkolenia obowiązuje limit miejsc oraz zapisy.
Zapraszamy !

2 czerwca o 11:36

Drodzy Państwo w związku z koniecznością prowadzenia zajęć teoretycznych online, zajęć praktycznych w siedzibie ośrodka , opracowaliśmy krótką procedurę przybliżającą zasady organizowania szkolenia.

Procedura szkolenia online w CSM Zenit.
1. Zainteresowany szkoleniem w CSM Zenit zobowiązany jest przekazać swój adres email
2. Po potwierdzeniu terminu Szkolenia( telefonicznie lub mailowo) należy przesłać do CSM Zenit następujące dane : imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia. Przy kursach odnawiających należy przesłać scan (lub zdjęcie) certyfikatu podlegającego odnowieniu i książeczki żeglarskiej w celu potwierdzenie posiadania półrocznej praktyki w ostatnich pięciu latach(pierwsza strona z danymi osobowymi i kolejne strony od końca uwzględniające minimum 6 miesięcy praktyki)
3. Kursanci przyjeżdżając na zajęcia praktyczne uzupełniają dokumentację do Szkolenia na miejscu.
4. Po zatwierdzeniu uczestnictwa CSM Zenit poinformuje o dokładnym czasie zaproszenia do konferencji
5. Opłaty za szkolenia można dokonać przelewem lub gotówką w siedzibie firmy.
Wszystkie szkolenia kończą się zaliczeniem testu w siedzibie ośrodka ,przed przystąpieniem do zajęć praktycznych .
6. Certyfikaty wydawane są dzień po zakończeniu szkolenia, do odbioru w CSM Zenit.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Katarzyna Dziarnowska
ZASTĘPCA DYREKTORA CSM ZENIT
Specjalista ds zarządzania jakością i bezpieczeństwem ____________________________________
Centrum Szkolenia Morskiego Zenit
ul. Nadodrzańska 3; 70-034 Szczecin
tel. 91 48-22-601 mob. 724822601

19 maja 13:17

Drodzy Państwo majowy termin kursu Medical Care odnowienie nie odbędzie się w dniu 27 maja. Mamy jeszcze kilka miejsc na 25 maja

18 maja o 13:24

Drodzy Państwo, rozpoczynamy szkolenia specjalistyczne, oczywiście w ograniczonym zakresie. Proszę zapoznać się z udostępnionym poniżej regulaminem określającym zasady uczestnictwa w szkoleniach. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogącą przbywać w budynku - obowiązują zapisy telefoniczne. Osoby nieumówione niestety nie będą przyjęte.

18 maja o 13:12

REGULAMIN PRZEBYWANIA W BUDYNKU I UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W CSM ZENIT W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO- COVID-19
1. Pracownicy, uczestnicy szkoleń i wszystkie osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń wynikających z obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu wyjątkowego ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

2. Maseczki lub inne środki ochrony muszą być stosowane przez pracowników, Interesantów lub Kursantów podczas przemieszczania się po terenie obiektu.

3. Przez wzgląd na zagrożenie epidemiczne ilość osób przyjętych na szkolenie będzie ograniczona, wprowadzone zostają telefoniczne zapisy na kursy – do odwołania

4. Należy ograniczać przekazywanie dokumentów w formie papierowej tam, gdzie to jest możliwe posługujemy się skanami dokumentów. W przypadku gdy charakter pracy tego wymaga (częste przekazywanie dokumentów papierowych między osobami) należy używać rękawiczek ochronnych

5. CSM Zenit zapewnia :
a) Środki do dezynfekcji, dostępne we wszystkich wykorzystywanych pomieszczeniach;
b) Pracownicy i kontrahenci mają zapewnione odpowiednie udogodnienia, np. miejsca mycia rąk, toalety, aby umożliwić zachowanie dobrej higieny.
c) W obszarach pracy/pobytu pracowników i Kursantów zapewniona jest prawidłowa wentylacja pomieszczeń.
d) Dezynfekcję miejsc, w których przebywają pracownicy i Kursanci;
e) W trakcie przerw w zajęciach zapewniamy prywatny, duży obszar na zewnątrz budynku pozwalający zachować bezpieczna odległość
6. Kursanci zobowiązani są :
a. zdezynfekować ręce przed wejściem na teren obiektu,
b. posiadać i stosować środki ochrony osobistej,
c. poddać się badaniu temperatury ciała (termometr na podczerwień) oraz stosować się do zakazu wejścia w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury
d. do powstrzymania się od uczestnictwa w przewidzianych na dany moment zajęciach w przypadku wystąpienia u niego kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, trudności z oddychaniem, kichania i natychmiastowego poinformowania pracownika CSM Zenit o ich wystąpieniu,
e. do zachowywania bezpiecznej odległości minimum 1,5 w trakcie zajęć jak i podczas przerw
f. przestrzegania higieny dróg oddechowych. Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos wewnętrzną stroną zgiętego łokcia lub chusteczką. Następnie natychmiast wyrzuć zużytą chusteczkę do kosza i umyj ręce. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów
7. W przypadku naruszenia przez CSM Zenit obowiązków, o których mowa w pkt 1 – 4 Kursant może odmówić uczestnictwa przewidzianych na dany moment zajęciach i zażądać ich powtórzenia przez CSM Zenit
8. W przypadku naruszenia przez Kursanta obowiązków, o których mowa w pkt 1 -3 i 5 CSM Zenit może nie dopuścić Kursanta do przewidzianych na dany moment zajęć lub je przerwać. Powtórzenie takich zajęć wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dla wybranego wariantu Szkolenia.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: The user must be an administrator, editor, or moderator of the page in order to impersonate it. If the page business requires Two Factor Authentication, the user also needs to enable Two Factor Authentication.
Type: OAuthException
Code: 190
Subcode: 492
Click here to Troubleshoot.