Aktualności

Czytaj najnowsze aktualności o naszym ośrodku i szkoleniach.

19 maja 13:17

Drodzy Państwo majowy termin kursu Medical Care odnowienie nie odbędzie się w dniu 27 maja. Mamy jeszcze kilka miejsc na 25 maja

18 maja o 13:24

Drodzy Państwo, rozpoczynamy szkolenia specjalistyczne, oczywiście w ograniczonym zakresie. Proszę zapoznać się z udostępnionym poniżej regulaminem określającym zasady uczestnictwa w szkoleniach. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogącą przbywać w budynku - obowiązują zapisy telefoniczne. Osoby nieumówione niestety nie będą przyjęte.

18 maja o 13:12

REGULAMIN PRZEBYWANIA W BUDYNKU I UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W CSM ZENIT W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO- COVID-19
1. Pracownicy, uczestnicy szkoleń i wszystkie osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń wynikających z obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu wyjątkowego ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

2. Maseczki lub inne środki ochrony muszą być stosowane przez pracowników, Interesantów lub Kursantów podczas przemieszczania się po terenie obiektu.

3. Przez wzgląd na zagrożenie epidemiczne ilość osób przyjętych na szkolenie będzie ograniczona, wprowadzone zostają telefoniczne zapisy na kursy – do odwołania

4. Należy ograniczać przekazywanie dokumentów w formie papierowej tam, gdzie to jest możliwe posługujemy się skanami dokumentów. W przypadku gdy charakter pracy tego wymaga (częste przekazywanie dokumentów papierowych między osobami) należy używać rękawiczek ochronnych

5. CSM Zenit zapewnia :
a) Środki do dezynfekcji, dostępne we wszystkich wykorzystywanych pomieszczeniach;
b) Pracownicy i kontrahenci mają zapewnione odpowiednie udogodnienia, np. miejsca mycia rąk, toalety, aby umożliwić zachowanie dobrej higieny.
c) W obszarach pracy/pobytu pracowników i Kursantów zapewniona jest prawidłowa wentylacja pomieszczeń.
d) Dezynfekcję miejsc, w których przebywają pracownicy i Kursanci;
e) W trakcie przerw w zajęciach zapewniamy prywatny, duży obszar na zewnątrz budynku pozwalający zachować bezpieczna odległość
6. Kursanci zobowiązani są :
a. zdezynfekować ręce przed wejściem na teren obiektu,
b. posiadać i stosować środki ochrony osobistej,
c. poddać się badaniu temperatury ciała (termometr na podczerwień) oraz stosować się do zakazu wejścia w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury
d. do powstrzymania się od uczestnictwa w przewidzianych na dany moment zajęciach w przypadku wystąpienia u niego kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, trudności z oddychaniem, kichania i natychmiastowego poinformowania pracownika CSM Zenit o ich wystąpieniu,
e. do zachowywania bezpiecznej odległości minimum 1,5 w trakcie zajęć jak i podczas przerw
f. przestrzegania higieny dróg oddechowych. Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos wewnętrzną stroną zgiętego łokcia lub chusteczką. Następnie natychmiast wyrzuć zużytą chusteczkę do kosza i umyj ręce. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów
7. W przypadku naruszenia przez CSM Zenit obowiązków, o których mowa w pkt 1 – 4 Kursant może odmówić uczestnictwa przewidzianych na dany moment zajęciach i zażądać ich powtórzenia przez CSM Zenit
8. W przypadku naruszenia przez Kursanta obowiązków, o których mowa w pkt 1 -3 i 5 CSM Zenit może nie dopuścić Kursanta do przewidzianych na dany moment zajęć lub je przerwać. Powtórzenie takich zajęć wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dla wybranego wariantu Szkolenia.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Drodzy Państwo majowy termin kursu Medical Care odnowienie nie odbędzie się w dniu 27 maja. Mamy jeszcze kilka miejsc na 25 maja 🙂 ... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Drodzy Państwo, rozpoczynamy szkolenia specjalistyczne, oczywiście w ograniczonym zakresie. Proszę zapoznać się z udostępnionym poniżej regulaminem określającym zasady uczestnictwa w szkoleniach. Ze względu na ograniczoną ilość osób mogącą przbywać w budynku - obowiązują zapisy telefoniczne. Osoby nieumówione niestety nie będą przyjęte.😔 ... Zobacz WięcejZobacz Mniej

2 tygodni temu

Centrum Szkolenia Morskiego  Zenit

REGULAMIN PRZEBYWANIA W BUDYNKU I UDZIAŁU W SZKOLENIACH ORGANIZOWANYCH W CSM ZENIT W TRAKCIE OBOWIĄZYWANIA STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO- COVID-19
1. Pracownicy, uczestnicy szkoleń i wszystkie osoby wchodzące do budynku są zobowiązane do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących ograniczeń wynikających z obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu wyjątkowego ( Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)

2. Maseczki lub inne środki ochrony muszą być stosowane przez pracowników, Interesantów lub Kursantów podczas przemieszczania się po terenie obiektu.

3. Przez wzgląd na zagrożenie epidemiczne ilość osób przyjętych na szkolenie będzie ograniczona, wprowadzone zostają telefoniczne zapisy na kursy – do odwołania

4. Należy ograniczać przekazywanie dokumentów w formie papierowej tam, gdzie to jest możliwe posługujemy się skanami dokumentów. W przypadku gdy charakter pracy tego wymaga (częste przekazywanie dokumentów papierowych między osobami) należy używać rękawiczek ochronnych

5. CSM Zenit zapewnia :
a) Środki do dezynfekcji, dostępne we wszystkich wykorzystywanych pomieszczeniach;
b) Pracownicy i kontrahenci mają zapewnione odpowiednie udogodnienia, np. miejsca mycia rąk, toalety, aby umożliwić zachowanie dobrej higieny.
c) W obszarach pracy/pobytu pracowników i Kursantów zapewniona jest prawidłowa wentylacja pomieszczeń.
d) Dezynfekcję miejsc, w których przebywają pracownicy i Kursanci;
e) W trakcie przerw w zajęciach zapewniamy prywatny, duży obszar na zewnątrz budynku pozwalający zachować bezpieczna odległość
6. Kursanci zobowiązani są :
a. zdezynfekować ręce przed wejściem na teren obiektu,
b. posiadać i stosować środki ochrony osobistej,
c. poddać się badaniu temperatury ciała (termometr na podczerwień) oraz stosować się do zakazu wejścia w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury
d. do powstrzymania się od uczestnictwa w przewidzianych na dany moment zajęciach w przypadku wystąpienia u niego kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, trudności z oddychaniem, kichania i natychmiastowego poinformowania pracownika CSM Zenit o ich wystąpieniu,
e. do zachowywania bezpiecznej odległości minimum 1,5 w trakcie zajęć jak i podczas przerw
f. przestrzegania higieny dróg oddechowych. Podczas kaszlu lub kichania zakrywaj usta i nos wewnętrzną stroną zgiętego łokcia lub chusteczką. Następnie natychmiast wyrzuć zużytą chusteczkę do kosza i umyj ręce. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów
7. W przypadku naruszenia przez CSM Zenit obowiązków, o których mowa w pkt 1 – 4 Kursant może odmówić uczestnictwa przewidzianych na dany moment zajęciach i zażądać ich powtórzenia przez CSM Zenit
8. W przypadku naruszenia przez Kursanta obowiązków, o których mowa w pkt 1 -3 i 5 CSM Zenit może nie dopuścić Kursanta do przewidzianych na dany moment zajęć lub je przerwać. Powtórzenie takich zajęć wymaga uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem dla wybranego wariantu Szkolenia.
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Drodzy Państwo nie mamy dla nas wszystkich dobrych wieści.😔 Na dzień dzisiejszy obowiązuje nas poniższa nowelizacja rozporządzenia z 11 marca 2020 :

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595 i 642) użyte w § 2 w ust. 1 i 1a, w § 3 w pkt 3, w § 3a w ust. 1 i 3 oraz w § 4a wyrazy „26 kwietnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami „24 maja 2020 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Jeżeli tylko cokolwiek się zmieni lub otworzą się jakieś możliwości działania natychmiast będziemy o tym informować.
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Drodzy Państwo informujemy, iż zawieszenie możliwości prowadzenia szkoleń trwa na chwilę obecną do 26 kwietnia 😔 Czekamy na kolejne decyzje Ministerstwa. ... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Skomentuj na Facebooku

to super, może już wtedy będzie normalniej 🙂

Mój Medical Care może poczekać do czerwca 😃

View more comments

😮Image attachmentImage attachment

Szanowni Państwo w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację , że wydano i obowiazuje wszystkie Morskie Jednostki Edukacyjne (Centra Kształecenia Zawodowego)
Dz.U. Poz. 410
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z przywołanym poniżej § 3. pkt. 3

§ 3. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, polega na za-wieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, z tym że:

3) w przypadku turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w ramach przygotowania zawodo-wego młodocianych, organizowanych w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe i centrach kształcenia zawo-dowego – zawieszenie tych turnusów następuje na okres od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r.

jestesmy zobowiązani do zawieszenia działalności dydyaktycznej do dnia 25 marca 2020r. włącznie.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy , jednocześnie informujemy ,że dokumenty można odbierać od pn-pt w godzinach 09.00 - 13.00.
O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Ruszamy z kursem Starszego Ratownika ! Pełne szkolenie planujemy w dniach 18-20 marca; odnowienie 19 marca . ZAPRASZAMY ! 😃👍 ... Zobacz WięcejZobacz Mniej